किबोर्ड    

   
खोजिएका शब्दहरु
  • भअआथ

  • नतिजा
    तपाईँले खोज्नु भएको शब्द 'भअआथ' यो शब्दकोशमा फेला परेन । अत: यो शब्द "भअआथ " समकालीन नेपाली शब्दकोशको सम्पादक‌मंडल समक्ष पठाइएको छ ।
     यसमा समावेश छ
      सम्बन्धित शब्दहरुको सूची पाइएन।